Schoonmaakbedrijf USGB Schoonmaakdiensten is gecertificeerd voor haar dienstverlening op een aantal gebieden.

Hieronder worden deze certificeringen uitgebreid toegelicht.

+

OSB-Keurmerk

De schoonmaaksector heeft zijn eigen keurmerk: het OSB-Keurmerk. Wie het keurmerk wil voeren, is verplicht de financiële en personele administratie op orde te hebben, de CAO toe te passen, de schoonmaakwerkzaamheden conform afspraak uit te voeren en bij te dragen aan een duurzame marktwerking. USGB schoonmaak bezit over dit certificaat.

Het OSB-Keurmerk is een belangrijke graadmeter voor kwaliteit voor opdrachtgevers. Alleen OSB-leden mogen met het speciale OSB-Keurmerk logo voeren en ermee naar buiten treden. Bijvoorbeeld op hun briefpapier of als sticker op het raam van de vestiging. Het OSB-Keurmerk stelt eisen aan schoonmaak- en glasbewassersbedrijven die lid zijn van de OSB.

USGB Schoonmaakdiensten BV heeft als schoonmaakbedrijf een certificaat van OSB Keurmerk voor 2018.

+

NEN 4400-1 van Register Normering Arbeid

Schoonmaakbedrijf USGB Schoonmaakdiensten BV voldoet aan de normen van NEN 4400-1.

Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2, Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid.

Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon (Wml);
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Bekijk onze verklaring van registratie van 2018 (opent in een nieuw venster).